Agroenergia – dotacje na fotowoltaikę w rolnictwie

Coraz więcej rolników zaczyna zwracać uwagę na zrównoważony rozwój i produkcję energii z odnawialnych źródeł. Na szczęście, istnieją programy, które umożliwiają dofinansowanie takich przedsięwzięć. Jednym z takich programów jest Agroenergia. Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z tego programu? Przeczytaj dalej.

Agroenergia – kto może skorzystać?

Aby skorzystać z dofinansowania oferowanego w ramach programu Agroenergia, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, trzeba posiadać status osoby fizycznej z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni od 1 do 300 ha. W przypadku osób prawnych, konieczne jest posiadanie gruntów oraz prowadzenie przez co najmniej rok działalności rolniczej lub działalności gospodarczej w zakresie usług rolnych.

Kolejnym ważnym warunkiem jest fakt, że nie można rozpocząć inwestycji przed przystąpieniem do programu. Oznacza to, że zarówno podpisanie umowy z firmą fotowoltaiczną na projekt i wykonanie instalacji, jak i zakup podzespołów musi odbyć się już po zakwalifikowaniu do dofinansowania. Panele fotowoltaiczne i inne elementy instalacji muszą być nowe.

Ważne jest również to, że osoby korzystające z dofinansowania muszą użytkować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia. Za początek działania instalacji uważa się przyłączenie jej do sieci energetycznej i podjęcie w tym zakresie współpracy z Zakładem Energetycznym lub pozyskanie protokołu odbioru w przypadku instalacji off-grid, magazynu energii lub pompy ciepła.

Cały regulamin można znaleść tutaj.


warunki dofinansowania Agroenergia
źródło: REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW
w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”

Agroenergia 2022 / 2023 – dofinansowanie

Koszty instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne, wiatraki czy instalacje hybrydowe, są zazwyczaj znacznie wyższe niż koszty instalacji tradycyjnych źródeł energii. W przypadku domów jednorodzinnych, koszty te oscylują zwykle w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych, co może być obciążeniem dla ich właścicieli. Jednak, w przypadku dużych gospodarstw rolnych, koszty te mogą być znacznie wyższe, ponieważ zapotrzebowanie na energię jest wielokrotnie większe niż w przypadku domów.

Właściciele dużych gospodarstw rolnych, którzy chcą zainwestować w odnawialne źródła energii, mają teraz szansę na uzyskanie dofinansowania z Programu Agroenergia. Dofinansowanie to przyjmuje formę bezzwrotnej dotacji i może wynieść do 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wysokość dotacji zależy od mocy planowanej instalacji:

  •  moc od 10 do 30 kW (włącznie) – do 20 proc. wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. zł,
  •  moc od 30 do 50 kW (włącznie) – do 13 proc. kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25 tys. zł.

Warto zauważyć, że dotacje te nie są ograniczone wyłącznie do instalacji fotowoltaicznych. Dotacje przewidziano także dla instalacji hybrydowych, które łączą instalacje fotowoltaiczne lub wiatrowe z pompą ciepła. Dla takich instalacji łączna moc systemu obliczana jest na podstawie osiągów zastosowanych urządzeń i dotowana dodatkiem w wysokości 10 tys. złotych.

Rolnicy, którzy są właścicielami domu mieszkalnego i jednocześnie płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-36, PIT-37, PIT-36L), mają możliwość skorzystania z ulgi w podatku przy zakupie instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Agroenergia. W przypadku, gdy nie wykorzystali w pełni wszystkich kosztów inwestycji, niewykorzystane koszty mogą posłużyć do wyliczenia ulgi termomodernizacyjnej.

Dodatkowo, właściciele gospodarstw rolnych mogą ubiegać się o dotacje do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. W przypadku magazynów energii koszt kwalifikowany nie może wynieść więcej niż 50% źródła energii, a aby otrzymać dotację, konieczne jest zintegrowanie magazynu ze źródłem energii.

Osoby korzystające z dofinansowania z programu Agroenergia nie mogą korzystać jednocześnie z innych dofinansowań, takich jak np. dotacje w ramach programu Mój Prąd czy programu priorytetowego Czyste Powietrze.

😊🌞

👍

Terminy i sposób składania wniosków

W ramach programu Agroenergia istnieją dwie części, w ramach których rolnicy mogą starać się o dofinansowanie na instalacje odnawialne źródła energii. Pierwsza część obejmuje mikroinstalacje, pompy ciepła oraz magazyny energii, a druga część dotyczy biogazowni rolniczych oraz małych elektrowni wodnych.

Nabór wniosków do pierwszej części programu trwa od 1 października 2021 r. do 30 września 2025 r. lub do wyczerpania środków. Nabór wniosków do drugiej części programu trwał od 20 lipca 2021 r. do 30 września 2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

W celu złożenia wniosku należy najpierw przygotować konto na Portalu Beneficjenta odpowiednim dla danego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tam rolnik będzie mógł pobrać dokumenty potrzebne do udziału w programie.

Następnie należy pobrać interaktywny wniosek w formacie PDF i uzupełnić go. Wniosek będzie dostępny w zakładce „Agroenergia” na Portalu Beneficjenta.

Następnie należy sprawdzić poprawność danych i wysłać przygotowany formularz za pomocą „Skrzynki podawczej – PDF”, również dostępnej na Portalu Beneficjenta.

Na końcu konieczne jest wydrukowanie wypełnionego wniosku, podpisanie go i dostarczenie w wersji papierowej, wraz z załącznikami, do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który obsługuje miejsce zamieszkania beneficjenta.

Warto pamiętać, że terminy i sposób składania wniosków mogą ulec zmianie zależnie od decyzji poszczególnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dlatego ważne jest, aby na bieżąco śledzić informacje i ogłoszenia związane z programem Agroenergia.

👀 Polecany artykuł:
Instalacja paneli fotowoltaicznych to inwestycja na wiele lat, dlatego ważne jest, aby zadbać o to, aby była ona przeprowadzona przez wykwalifikowanego instalatora. Nawet najlepszy falownik i moduły fotowoltaiczne nie będą działać prawidłowo, jeśli zostaną źle zamontowane.
Przeczytaj na co uważać wybierając firmę fotowoltaiczną.

Agroenergia co warto wiedzieć?

Jest pewne, że koszty energii elektrycznej będą stale rosnąć, a rekompensaty za wzrost cen prądu nie będą już dostępne (a dla niektórych już się zakończyły). Eksperci przewidują podwyżki cen na poziomie kilkunastu, a nawet nawet 100 procent rocznie! Ponadto, rolnicy muszą przechodzić z taryfy G na taryfę C, która jest używana przez firmy, co oznacza dalsze podwyżki. Może to stanowić przeszkodę w rozwoju Twojego gospodarstwa w przyszłości.

  • Program Agroenergia wymaga złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania przed rozpoczęciem inwestycji i obejmuje jedynie nowopowstające instalacje, a nie modernizację lub rozbudowę już istniejących.
  • Rolnicy będący płatnikami VAT mogą odliczyć cały podatek z tytułu montażu fotowoltaiki.
  • Dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu inwestycji i ma charakter refundacji poniesionych przez inwestora kosztów.
  • Instalowane urządzenia muszą być nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed rozpoczęciem montażu.
  • Dofinansowanie w ramach programu Agroenergia obejmuje nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale także turbiny wiatrowe, instalacje kombinowane oraz magazyny energii, co pozwala na dopasowanie źródła odnawialnej energii do potrzeb i możliwości posiadanej infrastruktury.
  • Dofinansowanie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, ale nie z innymi programami realizowanymi ze środków publicznych, np. Mój Prąd czy Czyste Powietrze.
  • W razie wątpliwości i pytań można uzyskać pomoc m.in. na stronie Doradztwa Energetycznego: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/.

Redakcja Dom21wieku.pl

Redakcja Dom21wieku.pl to grupa osób tworzących treści, które przydają się właścicielom nowoczesnych domów. Codziennie zbieramy nowe informacje z branży i dzielimy się nimi z wami na łamach naszego portalu.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments