Ulga inwestycyjna dla rolników przy montażu fotowoltaiki

Ulga inwestycyjna dla rolników przy montażu fotowoltaiki to rodzaj ulgi podatkowej, przeznaczonej dla rolników, którzy chcą inwestować w instalacje fotowoltaiczne na swoich gospodarstwach. Celem tej ulgi jest promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich oraz zwiększenie efektywności energetycznej w rolnictwie.

Ulga ta obejmuje inwestycje w budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości wykorzystywanych w celach gospodarczych oraz zakup urządzeń i instalacji stosowanych w gospodarstwie, w tym m.in. paneli fotowoltaicznych. Może z niej skorzystać każdy podmiot prawa, który należy do grupy płatników podatku rolnego oraz jest właścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym gruntów rolnych.

Jak skorzystać z ulgi inwestycyjnej przy montażu fotowoltaiki?

W celu uzyskania ulgi, rolnicy powinni złożyć wniosek do odpowiedniego organu administracyjnego, takiego jak wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w zależności od lokalizacji inwestycji. Należy pamiętać, że, aby skorzystać z tej ulgi, instalacja musi być zlokalizowana w gminie, w której rolnik składa wniosek. 

Wniosek powinien być prawidłowo wypełniony i dostarczony do urzędu wraz z wymaganymi załącznikami, takimi jak zestawienie wydatków i dokumenty finansowe, takie jak faktury, rachunki czy umowy, potwierdzające wysokość poniesionych kosztów. Wszystkie te dokumenty służą do potwierdzenia wydatków, na które rolnik chce skorzystać z ulgi.

Ulga ta dostępna jest dla rolników rozliczających się zarówno ryczałtowo, jak i w ramach podatku VAT i dostępna dla każdego podmiotu prawa, czyli osób indywidualnych, firm, instytucji oraz organizacji, które należą do grupy płatników podatku rolnego oraz są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi gruntów rolnych. Umów się na bezpłatną wycenę montażu pompy ciepła lub fotowoltaiki z polecaną przez nas firmą.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym – jaka wysokość i na jak długo?

Maksymalna wysokość tej ulgi to 25% odpowiednio udokumentowanych kosztów, które rolnicy mogą odjąć od swoich należności podatkowych. Należy jednak pamiętać, że ta ulga nie jest przyznawana bezterminowo i może być korzystana tylko przez określony czas.

Zgodnie z przepisami, 25% kosztów jednej inwestycji w panele fotowoltaiczne można odliczać od podatku rolnego przez maksymalnie 15 lat od daty zakończenia inwestycji. Po upływie tego okresu, rolnicy nie mogą już korzystać z ulgi inwestycyjnej na fotowoltaikę w swoim podatku rolnym.

Konkretna wartość ulgi zależy więc od kosztów, jakie poniosło się na instalację. Na przykład, jeśli koszt zakupu i montażu paneli wyniósł 50 000 zł, to od podatku można odliczyć kwotę równą 12 500 zł przez 15 lat. Oznacza to, że rolnik zapłaci fiskusowi mniej za inwestycję w panele fotowoltaiczne, co jest ważnym argumentem przemawiającym za ich zainstalowaniem.

Czy można łączyć ulgę w podatku rolnym z podatkiem otrzymanie dotacji z programu “Mój Prąd”? 

Ulga inwestycyjna nie jest łączona z innymi formami wsparcia finansowego, takimi jak preferencyjne kredyty, pożyczki czy dotacje pochodzące ze środków publicznych. W przypadku skorzystania z ulgi rolnej, nie jest możliwe ubieganie się o dodatkowe dofinansowanie z programu Mój Prąd.

Redakcja Dom21wieku.pl

Redakcja Dom21wieku.pl to grupa osób tworzących treści, które przydają się właścicielom nowoczesnych domów. Codziennie zbieramy nowe informacje z branży i dzielimy się nimi z wami na łamach naszego portalu.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments