Ubezpieczenie fotowoltaiki – czy warto? Ile kosztuje?

Ubezpieczenie fotowoltaiki to forma ubezpieczenia, która zapewnia ochronę dla instalacji fotowoltaicznych. Celem tego ubezpieczenia jest zabezpieczenie właścicieli instalacji przed kosztami naprawy lub wymiany paneli fotowoltaicznych w przypadku ich awarii lub uszkodzenia.

Zalety ubezpieczenia fotowoltaiki są oczywiste: w razie jakiejś awarii lub uszkodzenia, ubezpieczenie pokryje koszty naprawy lub wymiany paneli. Może to być szczególnie ważne w przypadku instalacji o dużej mocy, gdy koszty naprawy mogą być bardzo wysokie. Ubezpieczenie może też zapewnić ochronę przed nieoczekiwanymi zdarzeniami, takimi jak grad, silny wiatr wandalizm.

Jak działa ubezpieczenie fotowoltaiki?

W przypadku wystąpienia jakiejś awarii lub uszkodzenia instalacji, właściciel może zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Następnie ubezpieczyciel przeprowadzi weryfikację zgłoszenia i, jeśli zostanie ono uznane za zasadne, wypłaci odszkodowanie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń fotowoltaiki, które różnią się między sobą zakresem ochrony oraz ceną. Niektóre z nich zapewniają ochronę tylko w przypadku awarii lub uszkodzenia spowodowanych przez określone czynniki, takie jak grad, huragan czy trzęsienie ziemi. Inne z kolei oferują szerszy zakres ochrony, obejmujący również inne przyczyny awarii lub uszkodzenia.

Decydując się na zakup takiej polisy, warto dokładnie przeczytać umowę i sprawdzić, jaki jest zakres ochrony oraz jakie są wymagania dotyczące zgłaszania szkód. Niektóre ubezpieczenia mogą mieć również ograniczenia co do tego, kiedy można zgłosić szkodę, np. wymagając, aby było to zrobione w ciągu 24 godzin od momentu wystąpienia awarii.

😊🌞

👍

Gdzie ubezpieczyć panele fotowoltaiczne?

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych jest oferowane przez wiele towarzystw ubezpieczeniowych. W ofercie większości z nich znajdują się polisy ubezpieczeniowe, które obejmują ochroną instalacje fotowoltaiczne i solary. Każda z tych propozycji różni się jednak od siebie pod względem zakresu ochrony, limitów odpowiedzialności oraz ceny. Oto przykładowe oferty ubezpieczycieli:

 • PZU: panele fotowoltaiczne o maksymalnej mocy 20 kW, panele słoneczne zamontowane na stałe, pokrycie kosztów demontażu zużytych urządzeń – do 15%, wyłączenia: stłuczenia i pęknięcia paneli.
 • Uniqa: panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu domu lub budynku niemieszkalnym zamontowane na stałe, na posesji jako obiekt małej architektury (element posesji w ryzykach nazwanych do 50 000 zł, a w AllRisk do 100 000 zł).
 • Link4: instalacje fotowoltaiczne i na trwale zamontowane na posesji rozumiane jako budowle, możliwość objęcia ochroną paneli słonecznych i fotowoltaicznych zamontowanych na obszarze domu letniskowego.
 • Warta: moduły fotowoltaiczne na stałe zamontowane stałe na domu lub na obszarze posesji, straty wynikłe ze stłuczenia paneli – do 15%.

Jak widać każda ubezpieczalnia inaczej podchodzi do umowy, więc przed podpisaniem umowy warto sprawdzić OWU danego towarzystwa.

Czy ubezpieczenie fotowoltaiki dotyczy też błędów montażowych?

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych nie obejmuje ochrony przed błędami przy montażu. Odpowiedzialność za takie błędy ponosi firma, która wykonuje montaż paneli, a nie ubezpieczyciel. Jeśli podczas montażu zostaną popełnione jakieś błędy, to właściciel instalacji powinien złożyć reklamację do wykonawcy i domagać się naniesienia poprawek. W przypadku braku reakcji ze strony wykonawcy, można również skorzystać z pomocy odpowiednich organów lub instytucji, takich jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Rzecznik Praw Konsumenta.

Polecany artykuł:
Pożar fotowoltaiki – jaka jest przyczyna? Jak go uniknąć?

Kiedy ubezpieczalnia może nie wypłacić odszkodowania za fotowoltaikę?

Ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania za instalację fotowoltaiczną w następujących przypadkach:

 • Jeśli szkoda została spowodowana umyślnie lub będąc skutkiem rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub innego członka gospodarstwa domowego.
 • Jeśli szkoda wynika z niewłaściwego użytkowania instalacji.
 • Jeśli szkoda jest skutkiem naturalnego zużycia przy prawidłowym użytkowaniu.
 • Jeśli szkoda powstała z powodu wad powstałych przed datą ubezpieczenia.
 • Jeśli odpowiedzialność za szkodę ponosi producent lub instalator.
 • Jeśli szkoda jest górnicza (w rozumieniu prawa górniczego) lub będąca skutkiem trzęsienia ziemi.
 • Jeśli szkoda powstała w następstwie przemarzania konstrukcji wsporczych lub fundamentów.
 • Jeśli szkoda powstała w skutek upadku masztu lub drzewa przy niewłaściwej wycince.

Pamiętaj, że lista wyłączeń odpowiedzialności zawarta w umowie ubezpieczenia może być długa i zawierać zarówno ogólne, jak i szczegółowe wyłączenia.

Czy można ubezpieczyć panele fotowoltaiczne, które zostały zamontowane z dofinansowania?

Odpowiedź brzmi tak, panele fotowoltaiczne zamontowane z dofinansowania mogą być ubezpieczone. Nie ma żadnych ograniczeń, które uniemożliwiałyby ubezpieczenie takich paneli. Skorzystanie z dofinansowania w celu zainstalowania paneli fotowoltaicznych nie ma wpływu na możliwość ubezpieczenia tych paneli. 

Jak zgłosić uszkodzenie paneli fotowoltaicznych do ubezpieczenia?

Aby zgłosić uszkodzenie paneli fotowoltaicznych, należy skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, które ubezpiecza te panele. Można to zrobić telefonicznie, poprzez wypełnienie formularza online na stronie internetowej towarzystwa, przez email lub osobiście w oddziale towarzystwa. Należy pamiętać, aby zgłosić szkodę w możliwie najkrótszym czasie, zazwyczaj maksymalnie w ciągu 3-7 dni od momentu jej wystąpienia. W zgłoszeniu należy podać szczegółowe informacje dotyczące uszkodzenia, w tym przyczynę i skalę szkody oraz dane kontaktowe. Po zgłoszeniu szkody towarzystwo ubezpieczeniowe zajmie się jej wyjaśnieniem i rozpatrzeniem.

Jak długo się czeka za wypłatą odszkodowania z ubezpieczenia paneli?

Odszkodowanie za uszkodzone panele fotowoltaiczne zazwyczaj wypłacane jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe po zakończeniu procesu likwidacji szkody. W przypadku szkód bezspornych, towarzystwo ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Jeśli szkoda wymaga dodatkowych wyjaśnień, odszkodowanie zostanie wypłacone po udzieleniu odpowiedzi przez towarzystwo ubezpieczeniowe, co może potrwać maksymalnie 14 dni. Warto pamiętać, że okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku szkód o dużej skali lub komplikacji. Dlatego też niezbędne jest zgłoszenie szkody w możliwie najkrótszym czasie.

 

😊🌞

👍

Redakcja Dom21wieku.pl

Redakcja Dom21wieku.pl to grupa osób tworzących treści, które przydają się właścicielom nowoczesnych domów. Codziennie zbieramy nowe informacje z branży i dzielimy się nimi z wami na łamach naszego portalu.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments