Kontrole Fotowoltaiki

Czy majstrujesz przy swojej fotowoltaice? Jeśli tak, to przygotuj się na możliwość przeprowadzenia kontroli. Ostatnie wydarzenia w Polsce, zwłaszcza te dotyczące mikroinstalacji fotowoltaicznych obsługiwanych przez Tauron, rzucają światło na poważny problem związany z napięciem w sieci. Okres letnich wakacji, który obfitował w słoneczne dni i zwiększoną produkcję energii ze źródeł prosumenckich, wykazał znaczące problemy związane z pracą instalacji.

Mocne promienie słońca w okresie wakacyjnym zaowocowały dużą produkcją energii w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Jednakże, wzrost produkcji energii wiązał się również z nadmiernym napięciem w sieci i częstymi wyłączeniami falowników. Tauron, odpowiedzialny za monitorowanie parametrów energii elektrycznej i stanu sieci, odnotował ponad 1 500 przypadków niepoprawnych ustawień falowników oraz 1 600 sytuacji przekroczenia mocy zainstalowanej, skoncentrowanych głównie w obszarze gliwickim. To zaledwie niewielki wycinek problemu, który prawdopodobnie ma znacznie większą skalę na poziomie całego kraju.

Kontrole fotowoltaiki spowodowane małą autokonsumpcją

Brak wystarczającej autokonsumpcji energii wydaje się być głównym czynnikiem generującym problemy z wyłączeniami falowników w mikroinstalacjach. Poziom autokonsumpcji wynoszący zaledwie około 20% sprawia, że nadmiar energii wprowadzany jest do sieci, powodując wzrost napięcia powyżej norm dopuszczalnych. To z kolei prowadzi do wyłączania falowników i przyczynia się do niedogodności nie tylko dla właściciela instalacji, ale również dla sąsiadów korzystających z tej samej sieci.

Inne przykładowe analizy reklamacji pokazują, że równie często problem leży w niepoprawnych ustawieniach falowników sąsiednich mikroinstalacji. Te nieprawidłowe ustawienia powodują nadmierny wzrost napięcia w sieci, co wpływa na pracę całego systemu. Właściciele tych instalacji często nie zdają sobie sprawy, że ich działania mają wpływ na sąsiednie domy oraz na stabilność sieci elektrycznej.

Przypominamy, że odpowiednie zakresy napięć dla 230V powinny zawierać się pomiędzy 207V a 253V, natomiast dla napięcia 400V, właściwe wartości mieścić się powinny w zakresie od 360V do 440V. Ciekawostką jest, że najczęściej to właśnie sąsiedzi, których zasilanie zostaje przerwane w wyniku przekroczenia norm, zgłaszają te nieprawidłowości spółce.

„Z naszych opracowań wynika, że autokonsumpcja energii wynosi około 20 proc. Pozostała część wyprodukowanej energii jest wprowadzana do sieci, co powoduje wzrost napięcia powyżej dopuszczalnych norm, a w konsekwencji wyłączenie się falownika.”
informuje Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja
🔗 Zobacz również 👀

Błędne zgłoszenia mikroinstalacji powodują potrzebę kontrole fotowoltaiki

Konieczność przeprowadzania kontroli mikroinstalacji fotowoltaicznych wynika często z błędnych zgłoszeń oraz przypadków oszustw, gdzie właściciele celowo wprowadzają nadmiar energii do sieci. Tauron, zdając sobie sprawę z tego problemu, podejmuje decydujące działania. Poprzez wdrożenie środków formalnych oraz kontroli, firma stara się wyeliminować mikroinstalacje, które nieprawidłowo działają lub generują więcej energii niż wynika z umowy.

„Zidentyfikowaliśmy na przykład klienta, którego moc mikroinstalacji miała wynosić 48 kW, a wprowadzał do sieci 10 razy więcej energii. To sugeruje 10-krotnie większe źródło niż zostało zgłoszone do spółki.”
informuje Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja

Tauron chce zwiększyć bezpieczeństwo sieci przez kontrole fotowolaiki

Tauron pragnie wzmocnić bezpieczeństwo swojej sieci poprzez konsekwentne przeprowadzanie kontroli mikroinstalacji fotowoltaicznych. W dążeniu do wyeliminowania wszelkich działań niezgodnych z obowiązującym prawem, TAURON Dystrybucja podjęła strategiczną decyzję o wdrożeniu procesu monitorowania tych instalacji. Obecnie procesy kontroli opierają się na dokładnej analizie precyzyjnych danych pomiarowych zgromadzonych przez spółkę. Właściciele mikroinstalacji otrzymują pisemne powiadomienia, w których zostają poinformowani o wykrytych nieprawidłowościach oraz proponowanych środkach naprawczych.

„Sprawdzamy poprawność montowanych mikroinstalacji przyłączonych do naszej sieci pod trzema względami: przekroczeń mocy zainstalowanej, przekroczeń napięcia przy równoczesnym generowaniu energii elektrycznej oraz wprowadzania energii do sieci bez zawartej umowy.

informuje Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja

Dla tych właścicieli mikroinstalacji, którzy nie przestrzegają obowiązujących przepisów i zawartych umów, Tauron opracowuje procedury formalnego uregulowania sytuacji.W przypadkach, gdy właściciele nie reagują na upomnienia i wezwania do naprawy nieprawidłowości, firma zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia fizycznych kontroli instalacji.

Szczególnie poważne naruszenia oraz przypadki rażącego nadużycia zostaną zgłoszone do właściwych instytucji regulujących rynek energetyczny. Poprzez te działania Tauron aktywnie przyczynia się do zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa sieci energetycznej, a także do zrównoważonego rozwoju energii fotowoltaicznej.

Źródło cytatów: Media Tauron

Redakcja Dom21wieku.pl

Redakcja Dom21wieku.pl to grupa osób tworzących treści, które przydają się właścicielom nowoczesnych domów. Codziennie zbieramy nowe informacje z branży i dzielimy się nimi z wami na łamach naszego portalu.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments