Darowizna a testament – jakie są różnice w przepisaniu nieruchomości?

Testament i darowizna wydają się podobnymi pojęciami, jednak znacznie się między sobą różnią. Które rozwiązanie będzie najlepsze w przypadku przekazania majątku na rzecz najbliższych? Jakie są różnice między darowizną a testamentem w przepisaniu nieruchomości? Przeczytaj.

Co warto wiedzieć o testamencie i darowiźnie?

Zasadnicze różnice między darowizną a testamentem dotyczą momentu, gdy dochodzi do bezpłatnego przekazania określonych części majątku. W przypadku testamentu rozporządzenie nim odbywa się po śmierci osoby, która spisała testament. Jeśli chodzi o darowiznę, wybrane osoby można obdarować natychmiast. Testament można odwołać w dowolnym czasie, w klarowny sposób oznajmiając, że go przekreślamy lub przerywamy. Aby odwołać testament notarialny, należy spisać oświadczenie o odwołaniu. Możliwe to będzie również poprzez stworzenie nowego testamentu.

Sprawa nieco komplikuje się przy darowiźnie. Odwołanie możliwe jest wyłącznie, gdy obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności względem darczyńcy (art. 899 Kodeksu cywilnego). Można do tego zaliczyć między innymi popełnienie przestępstwa. Aby odwołać darowiznę, trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie na piśmie. Jeśli darczyńca nie będzie chciał oddać przedmiotu, pozostaje wstąpienie na drogę sądową. Przeczytaj o darowiźnie mieszkania tutaj.

Wszystko, co trzeba wiedzieć o darowiźnie

Jeśli ktoś dokonuje darowizny kosztem swojego majątku, doprowadza się do zubożenia, co powinno zostać odpowiednio ochronione prawnie. Zwłaszcza gdyby darowizna negatywnie odbija się na życiu osoby obdarowującej. W Kodeksie cywilnym przewidziane zostały sytuacje, gdy darczyńca może odwołać niewykonaną jeszcze darowiznę. Ma to szczególne znaczenie, gdy po zawarciu umowy darowizny stan majątkowy danego człowieka uległ zmianie, przez którą ma problem na przykład z utrzymaniem się czy płaceniem alimentów.

Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego darowizny udzielone za życia zaliczane są do tzw. masy spadkowej. Nie ma znaczenia, kto jest osobą obdarowaną. Przy zaliczeniu darowizny do masy spadkowej sumowana jest jej wartość z majątkiem darczyńcy. Dopiero wtedy dokonywany jest ewentualny podział pomiędzy spadkobiercami. Jeden ze spadkobierców otrzymał część środków za życia spadkodawcy? Wówczas jego udział w postępowaniu spadkowym zostanie odpowiednio zmniejszony. W tym miejscu możesz przeczytać więcej o darowiznach: https://www.ubezpieczeniaonline.pl/mieszkania-domu/artykuly/0.html.

Należy zaznaczyć, że przekazanie części majątku darowizny nie wyklucza prawa do dochodzenia zachowku – również w przypadku, gdy dziedziczenie odbywać się będzie według porządku ustawowego. Zachowek to świadczenie zagwarantowane dla najbliższych, których pominięto w testamencie lub uwzględniono ich w niższej wysokości. Zachowek ma za zadanie ochronić osoby blisko spokrewnione z testatorem i uniknąć niesprawiedliwości. Jeśli uprawniona osoba nie będzie mogła zaspokoić roszczeń z masy spadkowej, wówczas może wystąpić o uzupełnienie zachowku do obdarowanego.

Aby wyliczyć wysokość zachowku, należy wykorzystać jego substrat. Pomija się polecenia i zapisy zwykłe, a dolicza niektóre darowizny i zapisy windykacyjne. Nie uwzględnia się drobnych umów, a także zwyczajowo przyjętych czy dokonanych ponad 10 lat temu, licząc od dnia otwarcia spadku. Dlatego, jeśli chcesz dokonać darowizny lub spisać testament, musisz pamiętać, że konkretne zapiski będą mieć kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o obowiązki spadające na wszystkich bliskich.

Jak najlepiej przepisać nieruchomość?

Najpopularniejszym sposobem na przepisanie nieruchomości jest sporządzenie umowy darowizny. Darczyńca zobowiązany jest wówczas przekazać przedmiot umowy osobie obdarowanej, na przykład rodzice swoim dzieciom. Darowizną może być zarówno własność darczyńcy, jak i lokal spółdzielczy własnościowy. Umowę powinien sporządzić notariusz, bazując na akcie własności mieszkania, numerze księgi wieczystej, aktualnej wycenie mieszkania i zaświadczeniu o uregulowaniu podatku od darowizny lub prawie do zwolnienia z opłaty.

Obdarowane osoby nie muszą regulować podatku od darowizny. W przypadku pełnoletnich potomków możliwe jest też przekazanie nieruchomości poprzez spisanie umowy dożywocia. Zgodnie z nią nabywca mieszkania lub domu zobowiązuje się do zapewnienia dożywotniego utrzymania nieruchomości. Konieczne będzie odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od wartości domu lub mieszkania.

Sporządzając umowę darowizny, przepisać można nieruchomość na więcej niż jedno dziecko. Trzeba jednak wyodrębnić dla nich osobne lokale lub zdecydować się na współwłasność. Darczyńca decyduje o tym, jaki będzie udział procentowy w mieszkaniu lub domu każdego z potomstwa.

Nieruchomość można też zapisać w testamencie, jeśli dana osoba ma ją odziedziczyć. Lokal otrzymany w spadku wymaga uiszczenia podatku – zwolnione są jedynie dzieci lub inni najbliżsi spadkodawcy. Aby uniknąć opodatkowania, powinni dostarczyć do urzędu skarbowego odpowiedni wniosek nie później niż w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia spadku.

Artykuł sponsorowany

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments